Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Portál www.relaxvgaderi.sk, ďalej len prevádzka Domček pod Orechom rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi hotel. Portál www.relaxvgaderi.sk zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete. 

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci. 

Portál www.relaxvgaderi.sk uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame. 

Portál www.relaxvgaderi.sk spracúva osobné údaje v zmysle zákonných dôvodov spracovania osobných údajov pri evidencií ubytovaných hosti v rozsahu: meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, adresa trvalého pobytu, doba ubytovania, kontaktný údaj – tel.č. a/alebo e-mailová adresa.

 

Svojim podpisom resp. vytvorením rezervácie o pobyte potvrdzujete poučenie o spracovaní osobných údajov portálom www.relaxvgaderi.sk.